Program

PROGRAMOVÉ PRIORITY

  1. Snížení dluhu a vyrovnaný rozpočet
  2. Prioritní péče o veřejná prostranství
  3. Město, které nepřekáží živnostníkům

Naše politická filosofie spočívá v tom, že chceme, aby o sobě svobodní občané rozhodovali sami, aby se sami rozhodovali, jak naloží se svými penězi. Aby tuto úlohu nečinilo město. To by se mělo starat pouze o základní věci – starost o městský majetek, veřejná prostranství a o bezpečnost. 

 

ŠTÍHLÝ ÚŘAD

Jsme zastánci štíhlého úřadu, který vykonává jen nezbytné úkoly spojené se samosprávou a státní správou. Jsme proti zbytečným a nic nepřinášejícím módním projektům.

 

  

 

PRŮHLEDNÉ ROZHODOVÁNÍ

Město musí veškeré informace zpřístupnit veřejnosti. Nelze se vymlouvat na obchodní tajemství.

 

Zvýšíme transparentnost rozhodování o veřejných zakázkách:

 

Zvýšíme transparentnost ostatních rozhodovacích procesů:

 

BEZPEČNÝ ŽIVOT

Bezpečnost je klíčovým bodem. Město sice nemá dostatečné možnosti, jak ovlivnit fungování Policie ČR. Proto nabízíme reformu městské policie.

 

 

SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ A SLUŽBY

Město nesmí podnikat a překážet. Zároveň město také nesmí vlastnit příliš mnoho majetku, s kterým neumí hospodařit.

 

 

PŘÍVĚTIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naším hlavním cílem je vytvořit příjemné a hlavně čisté, kde by neměl být problém nalézt si své místo k relaxaci.

 

  

TRADIČNÍ ŠKOLSTVÍ

Chrudim byla vždy významná pro svou školskou síť. Pokud má město v kompetenci základní školství, musí k němu přistupovat zodpovědně a nabídnout i zde konkurenční prostředí.

 

  

SOUKROMÁ ZÁBAVA:
SPORT A KULTURA

 Jsme proti zvýhodňování určitých skupin obyvatel, proto podporujeme snížení příjmů města od občanů, aby měli finance na svou zábavu.