Mgr. Josef Káles

Mgr. Josef Káles

Slovy Aloise Rašína: „Ono je to těžké. Kde hrozí bída, tam hrozí socialismus. A kde hrozí socialismus, tam hrozí bída.”

Mgr. Josef Káles
  • tajemník europoslance, politolog
  • Svobodní
  • 25 let

Vzdělání

Jsem absolventem osmiletého chrudimského Gymnázia Josefa Ressela. Vystudoval jsem bakalářský obor Mediální studia a žurnalistika se zaměřením na praktickou žurnalistiku a obor politologie. Absolvoval jsem poté magisterský obor politologie se zaměřením na volební studia a politický marketing, rovněž na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Základy ekonomie mi dal program Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Měl jsem možnost vycestovat a studovat jeden semestr na anglické Loughborough University obor Politics, History a International Relations.

Při studiu politologie jsem se vedle marketingu zaměřil na komunální politiku a volby. Bakálářskou práci jsem psal na téma Panašování ve volbách do obecního zastupitelstva 2010 v okrese Chrudim, diplomovou práci poté na Vlivy na hospodaření okresních měst.

 

Pracovní zkušenosti

Vzhledem k mému věku nemohu ve svých pracovních zkušenostech konkurovat starším kandidátům, i přesto mám více pracovních zkušeností v soukromém sektoru než mnozí představitelé města, kteří působili celý život pouze na pozicích placených z veřejných peněz, což bohužel ukazuje určitou závislost na těchto zdrojích.

Samozřejmě již na gymnáziu jsem brigádničil. Pamatuji si moji první brigádu ve slatiňanském zámeckém parku, kde jsem dělal zahradníka. Na vysoké škole jsem si po prvním roce musel vydělávat sám na studia a živobytí. Prodával jsem v obchodě, točil na trzích medovinu a nabízel předměty řemeslníků z Moravského krasu.

Pracoval jsem jako redaktor portálů zaměřených na politiku, ale třeba i na historii a výrobu alkoholických nápojů. Působil jsem v rámci své odborné praxe jako redaktor ve Vltava-Labe-Press, poté jsem pracoval v reklamní agentuře jako textař nebo v elektronickém obchodě jako fakturant a pracovník distribuce. Následně jsem pracoval jako marketing a office koordinátor ve vzdělávací společnosti EDUA Group (Tutor, top vision a Caledonian School), kde jsem se staral o chod školicích prostor a koordinoval marketingové aktivity na Moravě, zejména pak skupinu brigádníků.

Zároveň jsem s kamarádem založil elektronický obchod s alkoholickými nápoji, kde jsem měl jako obchodní a provozní manažer na starost zejména jednání s obchodními partnery, komunikaci se zákazníky a distribuci. Této činnosti jsem zanechal, protože se mi otevřely nové možnosti, zejména pak studium v zahraničí a práce v mém oboru.

Pracoval jsem naplno v kampani Svobodných před eurovolbami na pozici produkčního a asistenta volebního manažera, to znamená, že jsem pracoval na rešerších, ale třeba i na obsahové a výrobní stránce propagačních materiálů.

Po úspěšných volbách do evropského parlamentu jsem od poslance EP a předsedy Svobodných Petra Macha dostal nabídku být jeho asistentem v pražské kanceláři a zastávat činnost tajemníka – tedy organizovat jeho aktivity v České republice. Na této pozici působím nyní.

 

Záliby a koníčky

Od šesti do šestnácti let jsem hrál tenis, velmi krátce házenou. Mám rád kolektivní sporty, jako je volejbal. Největším „koníčkem“ je ale určitě setkávání se s kamarády. Část svého dětství jsem strávil v obchodě se zbraněmi a v restauraci, proto si rád, a někdy až moc, střílím ze svých přátel, a mám rád různé druhy kuchyní a vaření.  

Prosazuji

O komunální politiku se zajímám od roku 2005, kdy jsem sledoval tehdejšího zastupitele a ředitele gymnázia Eduarda Beránka. Byl to člověk, který zosobňoval moji představu o tom, jak by mělo město fungovat. Mělo by se chovat velmi zodpovědně, neházet klacky lidem pod nohy, řešit problémy s chladnou hlavou a přistupovat ke všem stejně. 

Obávám se, že se to nyní neděje. V městské radě nalezneme politiky, kteří třeba ani nikdy nepracovali mimo radnici nebo úřad. Chrudim potřebuje lidi se zkušenostmi z reálného života. Mezi takové patří právě kandidát na starostu Petr Lichtenberg. Slušný a spravedlivý člověk.

Za jeden z nejvážnějších problémů města určitě považuji nezodpovědné hospodaření. Město je zadlužené, každý občan dlužíl v roce 2012 přes pět tisíc korun a pokud bude pokračovat současná koalice i po volbách, dluh se může až zdvojnásobit. Svobodní rozhodně nepůjdou do žádné koalice, která by hlasovala pro další půjčky. 

Naše postoje jsou konzistentní. Město se má starat zejména o základní věci, jako je péče o veřejná prostranství, jako jsou silnice, chodníky, náměstí a parky, a také o bezpečnost. Radnice by neměla jezdit pro diplomy do zahraničí. Radnice by neměla zřizovat nová pracovní místa na úřadě. Jsem přesvědčen, že by město nemělo přerozdělovat tolik peněz, protože lidé vědí lépe než politici, jak využít své peníze. Myslím si, že to jde i jinak! Bez dluhů a s rozumem.

Zobrazit další kandidáty