Svobodní ke kroku starosty

17. 01. 2013

Svobodní vítají rozhodnutí starosty Chrudimě Petra Řezníčka věnovat odměny za působení v dozorčí radě společnosti Elektrárny Opatovice na činnost chrudimských spolků. 

Nicméně chrudimští Svobodní stále nesouhlasí s tím, aby zástupci města byli členy dozorčích rad soukromých společností, v kterých město Chrudim nemá majetkový podíl. Účast politiků v těchto orgánech může vést k omezení jejich nestrannosti při výběru dodavatelů pro město. Proto jsme vždy vystupovali proti tomu, aby starosta města působil ve zmíněné dozorčí radě.