Svobodní k aktuálnímu jednání zastupitelstva

07. 12. 2012

Chrudimští Svobodní se ne svém pravidelném setkání usnesli k následujícím záležitostem. Obávají se dalšího nezodpovědného zadlužování města, které nová koalice chystá.

1. Zastupitelé zvolení za Svobodné budou hlasovat proti návrhu rozpočtu 2013, neboť jej nelze považovat za úsporný. Mezi prioritami současného vedení města lze stále nalézt položky, které jsou v současné ekonomické situaci zbytečné. Příkladem je projekt Zdravého města. V této situaci se striktně věnujme údržbě stávajícího majetku.

2. Svobodní nepodpoří zvýšení poplatků za svoz odpadu, protože neschopnost města šetřit a řádné hospodařit není možné přenášet na peněženky občanů.

3. Zásadně nesouhlasíme s návrhem nových pravidel, podle kterých chce radniční koalice umožnit zvýšení již tak kritického dluhu města na více než dvojnásobek. Podle nás jde o pokrytecké chování zástupců SNK ED, ODS a ČSSD, neboť tyto strany v předvolební kampani slibovaly odpovědné hospodaření a další nezadlužování. Proto na jednání zastupitelstva navrhneme náš protinávrh: 


PRAVIDLO PROTI ZADLUŽOVÁNÍ MĚSTA:
„Město hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a dluhy tvoří jen v mimořádných situacích (jako jsou přírodní katastrofy) za souhlasu 3/5 většiny zastupitelů. V takovém případě musí být spolu s půjčkou stanoven plán splácení dluhu z přebytků v následujících letech.“

4. Na zasedání zastupitelstva navrhneme změnu Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Svobodní se domnívají, že by neměl být zpoplatněn zábor veřejného prostranství pro jeden reklamní stojan podnikatelů do (tj. plocha do 1m2). Město Chrudim neplní svou povinnost udržovat chodníky před vchody do prodejen čisté, za města tak činí podnikatelé. Proto je správné udělat k podnikatelům tento vstřícný krok, který zároveň omezí zbytečnou administrativu spojenou s výběrem poplatků.