Svobodní k aktuálním událostem v Chrudimi, 9. 6. 2011

09. 06. 2011

Chrudimští Svobodní se sešli, aby diskutovali o aktuálních událostech. Výsledkem diskuse jsou mimo jiné tyto body: 1. Kauza pronájmu sloupů: Místostarosta Roman Málek v této záležitosti pochybil, svého postupu velice lituje a všem koaličním partnerům se omluvil. Ze Strany svobodných občanů bylo toto pochybení místostarostovi Málkovi důrazně vytknuto. Považujeme za úspěch, že se nyní bude za pronájem vybírat trojnásobná částka. 

2. Zásadně nesouhlasíme s navrhovanou Koncepcí podpory sportu ve městě Chrudim 2011 - 2014, kterou podpořila většina členů rady města. Navrhli jsme proto našim koaličním partnerům novou podobu pravidel pro přidělování sportovních dotací k připomínkování. Tento návrh samozřejmě hodláme předložit k hlasování zastupitelům. 

3. Navrhujeme svolání koaliční schůzky, která by vyřešila některé nesrovnalosti vzniklé v posledních měsících. 

4. Vítáme oživení bývalého areálu letního kina. Budeme se snažit, aby se zde přesunula alespoň část kulturních aktivit pořádaných Chrudimskou besedou. 

5. Nepodporujeme snahu, aby se Chrudim zapojila do iniciativy nazvané "Fairtradová města". Domníváme se, že tato iniciativa jde proti zdravému rozumu. K problematice "fair trade" uvádíme souhrn práce ekonoma Martina Pánka -http://www.mises.cz/clanky/fair-trade-nebo-fail-trade--326.aspx 

6. Blahopřejeme Ing. Josefu Lebduškovi ke květnovým 60. narozeninám