Stanislav Šťastný: Rovný a profesionální přístup

03. 10. 2014

Jsem zastánce spravedlivé radnice, kdy rovnost před zákonem, práva a povinnosti, platí pro všechny stejně. Odmítám zvýhodňování jakýchkoliv skupin občanů na úkor ostatních.

Stanislav Šťastný: Rovný a profesionální přístup

Typickým příkladem nerovného přístupu radnice je nákladná rekonstrukce tzv. „chrudimského Bronxu“ pod nádražím, kdy se na zdevastované městské byty čerpají prostředky z rozpočtu města a EU, čímž zadlužují město, a zároveň radnice dává druhou šanci nepřizpůsobivým občanům vrátit se zpět do těchto bytů a odpouští jim předchozí dluhy. Komu z občanů či živnostníků, kteří platí řádně daně a poplatky, odpustila radnice nějakou splátku? Také kvůli nezodpovědným občanům město vlastní a nákladně spravuje zbytečně velký bytový fond. Bydlení je primárně věcí soukromou. Město má držet malý bytový fond pro případ nenadálých událostí nebo pro krátkodobou výpomoc.

Navrhuji, aby jedním z pravidel při přidělování sociálního bydlení bylo, že byt mohou získat jen rodiny, v nichž alespoň jeden člen pracuje, nebo se rekvalifikuje. Zároveň v okamžiku, kdy to dotační podmínky umožní, byla většina bytů pod nádražím odprodána soukromým vlastníkům.

Rozhodování radnice by mělo být také profesionální. Jedním z ukázkových příkladů neprofesionálního postupu je situace, kdy radnice prodala stavební pozemek občanovi města s tím, že v průběhu prodeje připravovalo změnu územního plánu, a pozemky se tak staly po uskutečnění prodeje téměř bezcennými.