Prohlášení k Muzeu barokních soch

17. 12. 2012

Svobodní jsou znepokojeni nezájmem vedení města o prošetření odpovědnosti za finanční škody způsobené změnami projektu "Muzeum barokních doch - rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi". 

Dle našeho názoru jsou za tuto újmu městským financím jednoznačně zodpovědní radní, kteří hlasovali pro změny projektu, a to i přes upozornění zaměstnanců Městského úřadu Chrudim, že vzniklé náklady mohou být posouzeny jako neuznatelné. Proto vyzýváme ty politiky, kteří pro změny projektu jako radní hlasovali a dodnes působí v zastupitelstvu města, k rezignaci.