Přejeme lepší rok 2018, méně starostí a více pohody

29. 01. 2018

Drazí spoluobčané,

rádi bychom Vám popřáli mnoho zdraví, lásky, úspěchů a méně starostí v následujícím roce 2018.
Ačkoliv je vždy třeba se dívat více do budoucnosti, dovolujeme si stručně shrnout události z minulého roku naším pohledem a nabídnout naše postoje k tomu, kam by se měla Chrudim ubírat v následujících letech. Využíváme i toho, že jste si měli možnost alespoň trochu od komunální politicky odpočinout.

V minulém roce se uskutečnily důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výsledkem voleb nemůžeme být spokojeni. Zase o něco více hlasů získali politici usilující o větší zasahování státu do našich životů. Preferujeme opačný přístup. Chceme více svobodné volby, chceme, aby nám stát nebral tolik peněz z našich peněženek a chceme, abychom o své budoucnosti sami rozhodovali bez dalších zbytečných omezení a povinností, kterými nás politici dennodenně zásobují. Musíme také zachovat demokracii.

Věříme, že svoboda a odpovědnost je cestou k většímu štěstí nás všech. Nevěříme, že je hrstka vyvolených schopna pomocí různých plánů, strategií a „pětitelek“ vést naše životy lepším směrem. Příležitost ovlivňovat věci na úrovni státu jsme jako Svobodní nezískali, o to více se popereme, aby se naše město vydalo směrem k větší prosperitě, z které můžeme těžit my všichni. Více než sedm let působí Svobodní v městském zastupitelstvu. První období nás do něj dovedla osobnost bývalého ředitele gymnázia Eduarda Beránka, který nás bohužel po těžké nemoci opustil. V tom dalším období se do čela našich kandidátů postavil zastupitel Petr Lichtenberg. Ačkoliv jsme naprostou většinu času působili v opozici, domníváme se, že jsme některé dobré myšlenky dokázali prosadit a budeme se o to snažit i nadále. 

Máme vizi. Chrudim by měla být místem, kde se dobře žije, pracuje, podniká i studuje. Kde jsou ulice čisté a bezpečné. Kde radnice nevyhazuje peníze za zbytečné projekty, ale jen za to, co je opravdu potřeba a neobejde se bez soukromého sektoru.

Následující rok považujeme za příležitost posunout naši Chrudim tímto směrem.

Vaši zastupitelé,
Petr Lichtenberg a Josef Káles

Přejeme lepší rok 2018, méně starostí a více pohody