Josef Káles: Vedení města počítá s dalším zadlužováním

24. 06. 2015

Dluh města se pomalu snižuje, to je třeba pochválit. Nicméně nově schválený Rozpočtový výhled města Chrudim na období 2015-2018 počítá s dalším velkým úvěrem, který by pro město znamenal další zadlužování. Svobodní jsou pro to, aby se veškeré úvěry města do roku 2024 splatily. Město by poté mohlo hospodařit po vzoru dalších okresních měst bez dluhu a na své investice si spořit. Odpovědnost má být základem politiky.

Josef Káles: Vedení města počítá s dalším zadlužováním

„Město má k 1. 1. 2015 celkem 4 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech, 2019, 2021 a 2024,“ uvedla v rozpočtovém výhledu vedoucí Odboru finančního MěÚ Chrudim Hana Vránová. Jedná se o úvěr na výstavbu bytů, poté úvěr k evropským fondům – Muzeum barokních soch, Klášterní zahrady, Rekreační lesy Podhůra, poté úvěr na financování dalších evropských projektů – rekonstrukce budov pod nádražím a Dům na půli cesty a čtvrtý úvěr kryl projekt energetických úspor ve vybraných budovách města. K 1. 1. 2015 činil dluh města téměř 113 milionů korun. Jen úroky za všechny úvěry v tomto období 2015-2018 činí 20 milionů korun.

Místo toho, aby město veškeré své dluhy splatilo, však počítá s dalším velkým úvěrem. Zadluženost města Chrudim by poté vzrostla k částce 200 milionů korun, což by byl nejvyšší dluh v historii města. To je třeba rázně odmítnout.

Známe více příkladů srovnatelných měst, které hospodaří bez dluhů, jedním z nich je například město Teplice. Strategie vedení tohoto města je taková, že si politici nejdříve naspoří na investiční akce  a až poté je realizují. Nehazardují s veřejnými penězi. Takto by podle Svobodných měla hospodařit i Chrudim.

Proto jsme s Petrem Lichtenbergem na jednání zastupitelstva nemohli podpořit tento Rozpočtový výhled města Chrudim na období 2015-2018.

Josef Káles,
zastupitel města Chrudim

Takto vypadalo hlasování:

 

Rozpočtový výhled města Chrudim 2015-2018 je ke zhlédnutí zde: Poklady pro jednání zastupitelstva