Josef Káles: Proč Svobodní nemohli hlasovat pro rozpočet?

16. 12. 2014

Jediní dva Svobodní zastupitelé se vyslovili proti návrhu rozpočtu města Chrudim na rok 2015. Není to nezodpovědné? Proč tomu tak je? To se budu snažit stručně vysvětlit na následujících řádcích.

Josef Káles: Proč Svobodní nemohli hlasovat pro rozpočet?

Je třeba si uvědomit souvislosti. Chrudim nemá ani po dvou měsících od voleb zvolené vedení města a ve svých funkcích tak zůstávají lidé, kteří ztratili mandát. Na jednání zastupitelstva Svobodní spolu s lidovci podpořili kandidáta hnutí ANO Františka Pilného, ale bohužel ten nezískal potřebný počet hlasů pro zvolení starostou. Strany KSČM, ODS, SNK ED a ČSSD se svými kandidáty nepřišly, zároveň Petr Řezníček (SNK ED) a Jan Čechlovský (ODS) kandidaturu na starostu města odmítli.

Za této situace, kdy není zvoleno legitimní vedení města, je patřičné, aby město fungovalo v rozpočtovém provizoriu. Je třeba nejprve ustanovit novou městskou radu, která podle svého programového prohlášení připraví městský rozpočet. Rozpočtové provizorium není žádná tragedie. Město nemůže čerpat dotace a vyhlašovat výběrová řízení, přechází tak do „udržovacího režimu“, ale naopak ušetří na výdajích. V této souvislosti je třeba zmínit aktuální situaci v Hlinsku, kde nově zvolené vedení podpořilo rozpočtové provizorium, aby připravilo návrh rozpočtu dle svého programu. To by nemělo trvat déle než do poloviny měsíce února.

To však není jediný důvod, proč Svobodní návrh rozpočtu nepodpořili. Objevují se v něm i poměrně nesmyslné výdaje. Jedná se například o vybudování bigboardu na obchvatu města za více než 400 tisíc korun,  projekt Zdravé města, restaurování soch, znalecké posudky a další práce pro Muzeum barokních soch, nákup uměleckých děl pro radnici, tematické konference, 3D model města nebo například laserový měřič rychlosti.

Dalším důvodem je jistojistě i to, že současná menšinová koalice SNK ED, ČSSD a ODS s námi ani o rozpočtu nejednala a nežádala o jeho podporu. Ocenili jsme možnost ptát se na dotazy na semináři o rozpočtu, ale to byl již návrh rozpočtu představen. To nás velmi mrzí, a od menšinové rady bychom očekávali jiný, konstruktivnější, přístup. Vážíme si práce úředníků, kteří dali rozpočet dohromady, zejména práce paní Vránové, nicméně i přesto jsme nemohli návrh rozpočtu v této podobě a za takových podmínek podpořit.