Josef Káles: Koalice s komunisty je pro Svobodné nemyslitelná

05. 12. 2014

Chrudimští občané stále čekají na novou radniční koalici. Jednání jsou na mrtvém bodě, a to hlavně kvůli tomu, že staré koaliční strany SNK ED, ČSSD a ODS šly do voleb v jakémsi nerozdělitelném svazku, jen o tom zapomněly říct svým voličům. Jsem přesvědčen o tom, že jejich voliči podpořili jednotlivé strany a ne koalici stran.

Josef Káles: Koalice s komunisty je pro Svobodné nemyslitelná

Takto úzké spojení ČSSD, ODS a SNK ED je pro mnohé určitě velkým překvapením, protože v minulosti na sebe jejich zástupci podávali trestní oznámení a nyní můžeme sledovat, jak jsou nerozdělitelní. Je to prapodivné. Spojení je dokonce natolik silné, že se objevují informace, že zástupce ODS, která vždy voliče lákala na antikomunismus, si jede pro svolení ke svému vedení, aby mohl uzavřít koalici s KSČM. Poslední komentář místostarosty Chrudimi z ČSSD Miroslava Tejkla zase vypadá jako článek před slučovacím sjezdem ČSSD a KSČ.

Pan Tejkl také píše o třech skupinách lidí odmítajících komunisty ve vedení města. První je podle něj skupina jakýchsi pokrytců, kteří v roce 1989 vyčkávali na vývoj situace a podle toho se poté politicky angažovali, druhá skupina dle jeho názoru zahrnuje generaci mladých lidí a politiků, kteří „nemají žádné osobní zkušenosti a přebírají pouze postoje mediální sféry“, a třetí skupinou jsou údajně potomci těch, kteří za totalitního režimu trpěli.

Na rozdíl od pana Tejkla jsem odpůrcem toho, aby komunisté usedli ve vedení města. Nevím, do které skupiny by mě pan místostarosta zaškatulkoval, jsem narozený v roce 1989, nepřebírám ale postoje mediální sféry. Pocházím však z rodiny, která v Chrudimi v roce 1843 začala podnikat. Moji předci otevřeli zámečnickou dílnu, později i se železářstvím. Podnik v Chrudimi patřil mezi ty větší, prosperoval a těšil se dobré pověsti. Vedle toho například můj pradědeček vedl dobrovolné hasiče, podporoval svou aktivitou i finančně mnoho chrudimských spolků. Podnikání dokonce přežilo i nacisty, komunisty však nikoliv. Po „vítězném únoru“ bylo mojí rodině vše znárodněno, více než stoletá úspěšná rodinná podnikatelská tradice byla zlikvidována. Tento příběh je ještě slabý oproti rodinám, které kvůli komunistům přišly o své příbuzné. A mnoho takových rodin naleznete určitě i v Chrudimi.

Volání po koalici s komunisty a vůbec úvahy nad ní jsou proto strašnou neúctou ke všem lidem, kteří z těchto rodin pochází. Jsou i neúctou ke všem demokraticky smýšlejícím lidem, pro které je svoboda základní hodnotou. Komunisté se od své minulosti nijak neodpoutali, stále se odkazují na marxismus a někteří z nich neskrývají velký obdiv k období před rokem 89. Proto bych rád vyzval všechny své kolegy ze zastupitelstva, aby nepodlehli snahám zapojit do vedení města komunisty.