Josef Káles: Jde to i bez dluhů

07. 10. 2014

O komunální politiku se zajímám od roku 2005, kdy jsem sledoval tehdejšího zastupitele a ředitele gymnázia Eduarda Beránka. Byl to člověk, který zosobňoval moji představu o tom, jak by mělo město fungovat. Mělo by se chovat velmi zodpovědně, neházet klacky lidem pod nohy, řešit problémy s chladnou hlavou a přistupovat ke všem stejně.

Josef Káles: Jde to i bez dluhů

Obávám se, že se to nyní neděje. V městské radě nalezneme politiky, kteří třeba ani nikdy nepracovali mimo radnici nebo úřad. Chrudim potřebuje lidi se zkušenostmi z reálného života. Mezi takové patří právě kandidát na starostu Petr Lichtenberg. Slušný a spravedlivý člověk. 

Za jeden z nejvážnějších problémů města určitě považuji nezodpovědné hospodaření. Město je zadlužené, každý občan dlužíl v roce 2012 přes pět tisíc korun a pokud bude pokračovat současná koalice i po volbách, dluh se může až zdvojnásobit. Svobodní rozhodně nepůjdou do žádné koalice, která by hlasovala pro další půjčky. 

Naše postoje jsou konzistentní. Město se má starat zejména o základní věci, jako je péče o veřejná prostranství, jako jsou silnice, chodníky, náměstí a parky, a také o bezpečnost. Radnice by neměla jezdit pro diplomy do zahraničí. Radnice by neměla zřizovat nová pracovní místa na úřadě. Jsem přesvědčen, že by město nemělo přerozdělovat tolik peněz, protože lidé vědí lépe než politici, jak využít své peníze. Myslím si, že to jde i jinak! Bez dluhů a s rozumem.