Josef Káles: Jak starosta neříkal pravdu

17. 03. 2015

Když se nemůžete dopočítat, že 16 mínus 5 je méně než 10, nezbývá vám nic jiného, než obhajovat svou chybu drobnou lží. Alespoň tak se na pondělním jednání zastupitelstva zachoval pan starosta Řezníček, když zdůvodňoval nezařazení našeho návrhu na pořad jednání tím, že jsme jej nepodali včas, tedy nejpozději 6. 3., ale později, a to podle jeho slov 7. 3. Návrh jsme však předložili dokonce 5. 3.

Josef Káles: Jak starosta neříkal pravdu

Podle jednacího řádu musí zastupitelé předložit své návrhy nejpozději 10 dní před jednáním zastupitelstva, aby byly zařazeny na pořad jednání. Návrh Svobodných, díky němuž by podklady pro zastupitele muselo město zveřejňovat na webu, jsme předložili 11 dnů před jednáním zastupitelstva, a to 5. 3. (viz dokumenty níže), a zaslali jej všem zastupitelům. Starosta však na zasedání předvedl manipulaci s daty, což si jistě budete moct poslechnout na zvukové nahrávce ze zastupitelstva města, která bude zanedlouho zde – odkaz. Nepravdivě uvedl, že jsme návrh podali 7. 3. Na výtku, že nám nikdo z úřadu či vedení města ani nezaslal odůvodnění, proč nebyl náš návrh zařazen na pořad jednání, odpověděl, že byl na dovolené. Tu však dle svého veřejného kalendáře čerpal až od 9. 3. I kdyby opravdu na dovolené byl, proč jej nemůže zastoupit jeden z jeho čtyř místostarostů?

Proč náš návrh nebyl zařazen na pořad jednání, jsme se dozvěděli až v den jednání z Chrudimského deníku, kde tajemník městského úřadu nepravdivě uvedl, že jsme návrh nezaslali včas.

Domnívám se, že starosta ani radniční koalice o větší průhlednost rozhodování o veřejných penězích nestojí. Zároveň však nechtějí o samotném návrhu hlasovat, protože si jsou vědomi, že obvykle občanům slibují opak. Veřejné peníze podle Svobodných musí být pod veřejnou kontrolou. Bylo by příjemným překvapením zjistit, že se této kontroly radniční koalice nebojí. 

 

E-mail zaslaný na elektronickou podatelnu MěÚ Chrudim a všem zastupitelům:

 

 

Potvrzení o doručení e-mailu (nutno podotknout, že návrhy lze dle výkladu platné legislativy podávat bez tzv. zaručeného elektronického podpisu):

 

 

Návrh donesený („pro jistotu“) další den ráno na podatelnu úřadu, potvrzený razítkem: