Budoucnost centra města?

30. 06. 2015

Centrum města má být skutečným centrem, musí žít. Svobodní se domnívají, že aby se tak dělo, musí zde být příznivé podmínky pro podnikání. Proto nesmí dojít k „umrtvení“ dopravy a k úbytku parkovacích míst. Je naivní, myslet si, že bez dopravy zde budou lidé.

Budoucnost centra města?

Vedení města vyzvalo zastupitelské kluby, aby se vyjádřily k budoucí podobě centra města Chrudim.  Proto jsme danou tématiku prodiskutovali mezi členy a příznivci. S jakým výsledkem?

Náš program se k tomuto tématu vyjadřuje tímto bodem: 

Zde je však nutné rozvinout naše představy o tom, jak by kompletní centrum města mělo vypadat v blízké budoucnosti.

 

Prostor před chrudimským muzeem

Úpravy silnice před domem čp. 26 na ulici Čs. partyzánů ukázaly, že likvidace parkovacích míst v centru města přináší problémy nejen pro živnostníky. Nyní zde dochází ke sporům, protože v těchto místech nemají kde parkovat místní živnostníci a jejich zákazníci. Při rekonstrukci veřejných prostranství by proto měly být brány v úvahy tyto potřeby.

Nyní v tomto prostoru považují Svobodní za potřebné odstranit vysoký schod na silnici před sochou J. Ressela, který zde nemá opodstatnění.

Areál Letního kina

Prostor Letního kina je neodmyslitelnou součástí centra města. Svobodní jsou zastánci zachování tohoto prostoru jako multifunkčního areálu. Základem je proto zachování amfiteátru letního kina (svah hlediště) s nižší kapacitou a jevištěm. Areál by se měl stát důstojným prostorem pro pořádání společenských akcí (i uzavřených, s možností pronájmu pro soukromníky, spolky a další). V běžném denním provozu by sloužil jako park s piknikovou loukou atd. Parkoviště by mělo zůstat zachované ve stávajícím rozsahu.

 

Schodiště na Široké ulici

Svobodní se domnívají, že rekonstrukce Široké ulice nebyla úspěšná a přinesla více potíží než užitku, ať už jde o schodiště na silnici, které je zátěží pro tamní budovy, ale i pro vozy (které často jezdí i částečně po chodníku). Zrovna tak považujeme za nepříliš šťastně zvolené osvětlení či nepraktické „lavičky“. Podle Svobodných by bylo vhodné zhodnotit, jak ovlivňují schody statiku domů. Pokud by náklady na zrušení schodů na silnici byly únosné, mělo by se o tom začít přemýšlet. Tedy výhledově by Svobodní byli pro to, aby byla silnice bez schodiště.

 

Resselovo náměstí

Vycházíme také z názoru, že centrum města má být skutečným centrem, má žít. Živnostníci odsud nesmí odcházet, k tomu je ale také potřeba, aby se na náměstí dostala auta a aby měla kde parkovat. Svobodní nejsou příznivci „umrtvení“ centra města, kdy se maximálně omezí doprava. To vede pouze k tomu, že se z tohoto prostoru vytratí lidé. Je naivní, myslet si, že se zde lidi budou jen tak procházet a popíjet kávičky. 

Objevují se opět návrhy, aby byla silnice přeložena a vznikl zde hotel a za ním "špalík" dalších budov. Ctíme náš volební program a naši zastupitelé budou případně proti takovému návrhu.

Náš člen Aleš Sládek objevil návrh náměstí z roku 1886. Svobodní tuto podobu náměstí považují za ideální. Pokud by se přemýšlelo nad větší úpravou tohoto prostoru, ideální variantou je pro Svobodné vytvoření široké „třídy“ spojující Resselovo a Tyršovo náměstí. Takový návrh je vyobrazen například na pohlednici z roku 1886. Samozřejmě současně musíme počítat se zachováním počtu parkovacích míst.

(Zdroj: Facebook/Vzpomínky na starou Chrudim - https://www.facebook.com/824290330967948/photos/p.882412548489059/882412548489059/?type=1&theater).

 
Další možnost vidí Svobodní v tom, aby z náměstí zmizel asfalt, plocha by působila komplexněji, kdyby byla celá vydlážděná, přičemž silnice by zůstala na stávajícím místě a parkovací místa by byla zachována. Inspirací může být podoba náměstí z 20. a 30. let 19. století.

Svobodní si uvědomují, že veškeré investice do tohoto prostoru mohou být náročné pro městský rozpočet, proto se jedná spíše o jakousi vizi do budoucna, na kterou je třeba nejdříve naspořit.

V prostoru Školního náměstí jsme proti případnému omezení zeleně. Tento prostor se také nabízí pro umístění více laviček.

 

Bývalý klášter

Vedení města také navrhuje řešení bývalého kláštera. Chce jej přestavět na městský penzion. To je podle Svobodných naprosto nepřípustné. Město by nemělo podnikat a tvořit tak konkurenci podnikatelům v ubytovacích službách. Pokud se nenajde smysluplné využití pro město, nemělo by zbytečně držet tuto nemovitost ve svém majetku.

 

Parkovací místa na Moravově zahradě

Jednou z variant vedení města je také výstavba nového bytového domu na Moravově zahradě. Obáváme se, že to není šťastné řešení, neboť to nijak neřeší nedostatek parkovacích míst. Svobodní se domnívají, že bychom zde naopak měli uvažovat o zvýšení počtu parkovacích míst, a to například výstavbou dalšího patra parkoviště, respektive uvažovat o „parkovacím domě“ bez trvalé přítomné vrátnice.

 

Sportovní hala (Sokolovna)

Vedení města přichází s dvěma možnými variantami – megalomanskou přestavbou sportovní haly na moderní halu s poměrně luxusním vybavením pro sportovní kluby - zejména pro futsalový klub. Nebo s rekonstrukcí stávající sportovní haly, jako tělocvičny pro základní školy a další rekreační sportovce, a výstavbou úplně nové moderní sportovní haly na zelené louce.

Svobodní jsou pro třetí variantu – město by nemělo primárně sledovat požadavky firmy, která podniká ve sportu a investovat do ní. Domníváme se, že by sportovní hala měla projít rekonstrukcí, tak aby primárně sloužila pro školáky (základní školy patřící městu, případně střední školy) a ve volných kapacitách pro rekreační sportovce a sportovní kluby. Podle Svobodných by se neměla stavět nová moderní hala s luxusním zázemím. Je také nutné dodat, že na megalomanskou přestavbu haly, čí výstavbu nové haly na zelené louce, by si město muselo půjčit a zadlužilo se ještě více, tedy na nějakých 200 milionů korun, což podle Svobodných jde proti deklarovanému odpovědnému hospodaření města.