Poutač

Aktuálně

Přejeme lepší rok 2018, méně starostí a více pohody

Přejeme lepší rok 2018, méně starostí a více pohody

Drazí spoluobčané,

rádi bychom Vám popřáli mnoho zdraví, lásky, úspěchů a méně starostí v následujícím roce 2018.
Ačkoliv je vždy třeba se dívat více do budoucnosti, dovolujeme si stručně shrnout události z minulého roku naším pohledem a nabídnout naše postoje k tomu, kam by se měla Chrudim ubírat v následujících letech. Využíváme i toho, že jste si měli možnost alespoň trochu od komunální politicky odpočinout.

V minulém roce se uskutečnily důležité volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výsledkem voleb nemůžeme být spokojeni. Zase o něco více hlasů získali politici usilující o větší zasahování státu do našich životů. Preferujeme opačný přístup. Chceme více svobodné volby, chceme, aby nám stát nebral tolik peněz z našich peněženek a chceme, abychom o své budoucnosti sami rozhodovali bez dalších zbytečných omezení a povinností, kterými nás politici dennodenně zásobují. Musíme také zachovat demokracii.

Věříme, že svoboda a odpovědnost je cestou k většímu štěstí nás všech. Nevěříme, že je hrstka vyvolených schopna pomocí různých plánů, strategií a „pětitelek“ vést naše životy lepším směrem. Příležitost ovlivňovat věci na úrovni státu jsme jako Svobodní nezískali, o to více se popereme, aby se naše město vydalo směrem k větší prosperitě, z které můžeme těžit my všichni. Více než sedm let působí Svobodní v městském zastupitelstvu. První období nás do něj dovedla osobnost bývalého ředitele gymnázia Eduarda Beránka, který nás bohužel po těžké nemoci opustil. V tom dalším období se do čela našich kandidátů postavil zastupitel Petr Lichtenberg. Ačkoliv jsme naprostou většinu času působili v opozici, domníváme se, že jsme některé dobré myšlenky dokázali prosadit a budeme se o to snažit i nadále. 

Máme vizi. Chrudim by měla být místem, kde se dobře žije, pracuje, podniká i studuje. Kde jsou ulice čisté a bezpečné. Kde radnice nevyhazuje peníze za zbytečné projekty, ale jen za to, co je opravdu potřeba a neobejde se bez soukromého sektoru.

Následující rok považujeme za příležitost posunout naši Chrudim tímto směrem.

Vaši zastupitelé,
Petr Lichtenberg a Josef Káles

28. 01. 2018
Svobodní nemají zástupce ve Finančním výboru ZM Chrudim

Svobodní nemají zástupce ve Finančním výboru ZM Chrudim

Vážení zastupitelé,

protože po volbě členů Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim nebylo možné otevřít rozpravu, volím tuto formu vyjádření. S velkým znepokojením jsme s kolegou Lichtenbergem sledovali výsledky volby Josefa Lebdušky do tohoto orgánu města. Děkuji té menšině, která náš návrh podpořila.

20. 06. 2017

Spojte se s námi